הוצאות כחלק אינטגרלי מהעסק

השאיפה הבסיסית של כל עסק בסופו של יום היא שאיפה אחת ויחידה – להיות רווחי ככל שניתן.
ההיגיון הפשוט קובע כי ככל שההכנסות תהינה גבוהות יותר וההוצאות נמוכות יותר – הרי שהרווח יהיה גדול יותר.

קצת קשה לחלוק על המשפט הזה, אבל מרכיב חשוב ש"נכנס דרך הדלת האחורית" וחייבים לקחת אותו בחשבון במשוואה הזו הוא היבט המיסוי.
המס שאנו נדרשים לשלם הוא על הרווח של העסק שלנו. ככל שהרווח יהיה גדול יותר – נצטרך לשלם יותר מס.
אז לא, לא יהיה זה חכם להקטין את הרווח של העסק על ידי הקטנת ההכנסות – כי ההכנסות מהוות בעצם את "הדלק" של העסק – ומה לעשות, אפילו פורשה קררארה 911 –הדגם החדש (שנת 2010 ) לא תוכל לנסוע אם אין לה דלק.
אבל מה שכן יכול להיות קצת יותר אפקטיבי – הוא לדעת להעמיס את כל ההוצאות המוכרות על העסק (הוצאות שהוצאו במסגרת העסק ומטרתן יצירת הכנסה) – ובכך להקטין את הרווח החייב במס במישרין וכך בעצם את חבות המס עצמה.
בשורה התחתונה, סעיף ההכנסות של העסק לא ישתנה במהלך שכזה – (כמות ה"דלק" שלנו לא נפגמה), ולמרות זאת – בשורה התחתונה – שילמנו פחות מס.
נסיק מכך שהוצאה מוכרת – כשמה כן היא- היא הוצאה שבוצעה לצורך יצירת הכנסה, והיא תוכר במלואה לצורך קביעת תשלום המס של העסק.
עם זאת, ישנן עוד "סוגי הוצאות" מבחינת מס הכנסה, כפי שהן מפורטות להלן:

"הוצאה מעורבת" – הוצאה שלא ניתן להוכיח שמקורה כולה הינה לשם יצירת הכנסה, ועם זאת, היא משמשת גם לצורך עסקי. הוצאות מעורבות לדוגמא: טלפון נייד, הוצ' רכב, טלפון וחשמל (בהנחה שעובדים מהבית), כיבודים, מתנות וכו'…
כל הוצאה שכזו תוכר רק באופן יחסי – בהתאם להוראות שחלות עליה באופן ספציפי.

"הוצאות שאינן מוכרות" – מדובר למעשה בהוצאות שהוצאו במסגרת העסק, אך לא ניתן להוכיח כי אכן הוצאו לשם יצירת הכנסה. לדוגמא: הוצאה בגין תיקון מדיח הכלים שבבית הדורש – שנרשמה כהוצאה בעסק – מובן שהוצאה זו לא תוכר, מאחר ומדובר בהוצאה פרטית לכל דבר, ואין לה כל קשר ליצירת ההכנסה של העסק.

"הוצאות שמקורן בעבירה על החוק" – הוצאות שאומנם הוצאו במסגרת העסק, אך מהוות בעצם תשלום בגין אי ציות לחוק. לדוגמא: נהג משאית שפורק סחורה במקום אסור לפריקה – ומקבל דו"ח. תשלום הדו"ח ו/או הריבית שנצברה בגין הדו"ח – לא יוכרו בניכוי.

לפרטים נוספים ופגישת ייעוץ עם רואה חשבון מומחה בליווי והקמת עסקים חדשים ניתן ליצור קשר בטלפון 03-7167675 או בעמוד הפייסבוק: שוורץ- צדקיה רואי חשבון ואנו נחזור אליכם בהקדם.