התנהלות חודשית מול הרשויות

בעת פתיחת עסק חדש, נפתח לו גם "רומן חדש" עם רשויות המס בישראל.

לאחר ההליך הטכני הכרוך בפתיחת התיקים ברשויות השונות (הסבר לכך – ניתן לקבל במדריך פתיחת עסק חדש- הליך רישום ברשויות, שיעור מס' 3) – מתחילה התנהלות שוטפת מול רשויות המס – שכרוכה בדיווחים חד חודשיים או דו חודשיים (בהתאם למחזור ההכנסות של העסק, ובהתאם לרשות המס הספציפית).

להלן אופן ההתנהלות אל מול הרשויות:

ראשית יש לציין כי כל הדיווחים נעשים בכל 15 בחודש העוקב שאליו מתייחס התשלום. אם הדיווח הוא דו חודשי והוא בגין החודשים ינואר-פברואר, אזי התשלום בגין החודשים הללו יבוצע ב-15 בחודש העוקב, כלומר ב-15 במרץ. בדר"כ, כל עוסק פטור או עוסק מורשה מסתייע במשרד רואה חשבון או יועץ מס.

מס הכנסה:

מקדמות:

כבר בעת פתיחת התיק, נקבע אחוז מקדמות מסוים (על סמך הנהוג באותו ענף ספציפי) מסך המחזור הדו חודשי – ובהתאם לכך, בעל העסק מחויב בהעברת המקדמה למס הכנסה בכל דיווח שוטף. בתום כל חודשיים, מסכם בעל העסק את סך הכנסותיו (בנטרול המע"מ), ומתוך סכום זה משלם את אחוז המקדמות שנקבע לו.

לדוגמא, אם סך ההכנסה של בעל עסק בחודשים יולי-אוגוסט 2010 הינה 100,000 ₪ (בנטרול המע"מ), ונקבע לו אחוז מקדמות של 6%, אז הוא יאלץ לשלם מקדמות בסך 6,000 ₪ בגין חודשים אלו.

ניכוי במקור:

ניכוי במקור מתייחס לעוסקים שנקבע להם אחוז ניכוי מסך כל הכנסתם. העקרון הוא אותו עקרון המנחה את עניין המקדמות, אלא שבמקרה זה – הלקוח הוא זה שאחראי בהעברת הניכוי מההכנסה לרשות מס הכנסה.

לדוגמא, אם סך החשבונית שהוציא בעל העסק ללקוח הינה 100,000 ₪ (ללא מע"מ), ונקבע לאותו בעל עסק ניכוי במקור של 3%, אזי שבמקרה כזה חייב הלקוח בדיווח החודשי/ דו חודשי שלו – להעביר למס הכנסה סך של 3,000 ₪ בגין אותה הכנסה ("לנכות במקור מהספק").

ניכוי ממשכורות:

ניכוי ממשכורות כשמו כן הוא – מהווה תשלום למס הכנסה בגין משכורתם של עובדי העסק. למעשה מדובר בתשלום ע"פ חוק המחייב את העובד להפריש סכום מסוים ממשכורתו לטובת המדינה – בהתאם למס השולי שנקבע לו (ע"פ גובה משכורתו – ככל שהמשכורת גבוהה יותר, נטל המס יהיה גבוה יותר.)

העובד אומנם הוא זה ש"מחוייב" בתשלום המס בגין משכורתו – (ניכוי המס ממשכורתו), אולם המעביד – מחובתו לדווח בדיווח החודשי/דו חודשי ובהעברת סכום המס לרשות מס הכנסה.

מע"מ

מס ערך מוסף, או בראשי-תיבות מע"מ, הוא מס המוטל על צריכה ומהווה חלק אינטגרלי ממערכות מיסוי במדינות רבות בעולם.

המס נקרא כך מכיוון שהוא ממסה את הערך המוסף בכל שלב בשרשרת הייצור והשיווק, החל מהיצרן, דרך הסיטונאי ועד לקמעונאי.

הגופים המחויבים בדיווח לרשות מע"מ:

עוסק מורשה – בין אם הוא עצמאי ובין אם הוא חברה מחויב בדיווח חודשי או דו חודשי בהתאם למחזור עסקאותיו.באם מחזור עסקאותיו גדול מ-1,500,000 ₪ בשנה – הרי שהוא חב בחובת דיווח חד-חודשית, ואם מחזור עסקאותיו נמוך מכך – הרי שהוא חב בחובת דיווח דו- חודשית. לעניין עוסק פטור –הרי שהוא– פטור לעניין הדיווחים השוטפים למע"מ בלבד - אך איננו פטור לעניין מס הכנסה – והוא מחויב בהגשת דוח שנתי ובדיווחים שוטפים לרשות מס הכנסה.

לעניין ההיבט הטכני מבחינת הדיווח למע"מ: המדווח ימלא בשובר למע"מ את סך "המס על העסקאות" שאותו עליו לשלם לרשות מע"מ, וכמו כן את "מס התשומות על ציוד ונכסים קבועים" ואת "המס על תשומות אחרות" שאותו הוא ידרוש בהחזר.

לדוגמא, ההכנסה של עוסק מורשה לחודשים ינואר – פברואר הינה 200,000 ₪ ללא מע"מ.

סך ההוצאה של אותו עוסק לאותם חודשים הינה 300,000 ₪, וכולה בגין הוצאות שוטפות של העסק, ולא בגין רכוש קבוע שרכש.

מכאן שבשובר הדיווח לחודשים ינואר-פברואר יופיעו הנתונים הבאים (בהנחה ששיעור המע"מ הינו 16% נכון ליום 1.1.2010):

"המס על העסקאות" : 32,000=16%*200,000

"המס על תשומות אחרות": 48,000=16%*300,000

מכאן שהעוסק ימלא במקרה זה שובר להחזר ולא לתשלום – וימלא במשבצת להחזר סכום בסך 16,000 ₪.

ביטוח לאומי

הדיווח לביטוח לאומי נעשה אחת לחודש – ומכיל למעשה תשלום חודשי שמועבר מתלוש המשכורת של העובדים בעסק לרשות הביטוח הלאומי (במידה ואכן יש עובדים – מחושב ביחס למשכורת הממוצעת במשק של כל עובד ועובד) או לחילופין – במידה ואין עובדים בעסק, סכום חודשי קבוע שנקבע ע"פ הכנסות שנה קודמת של העוסק – זאת במידה ולא מופק לו תלוש משכורת בחברה.

בעקרון – עובד עצמאי הוא זה שמחויב להירשם בביטוח לאומי בעת פתיחת העסק (ניתן לראות הסבר גם ב"מדריך – הליך רישום ברשויות") ולשלם את דמי הביטוח בעצמו.

לפרטים נוספים ופגישת ייעוץ עם רואה חשבון מומחה בליווי והקמת עסקים חדשים, נא ליצור קשר בטלפון 03-7167675 או בעמוד הפייסבוק: שוורץ- צדקיהרואי חשבון ואנו נחזור אליכם בהקדם.