שכר ודיני עבודה

עיקרי זכויות עובדים בהתאם לחקיקה ולצווי ההרחבה
מאת שלומי צדקיה
א. דמי הבראה: צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש (לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז- 1957 ) מפרט את שיעורי קצובת ההבראה להם זכאי עובד במשרה מלאה בהתאם לשנות עבודתו במפעל, כדלקמן: עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל- 5 ימי הבראה.
מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל- 6 ימי הבראה.

להמשך קריאה >> זכויות עובדים ודיני עבודה