fbpx
התקשרו  +97237167675
EN  HE

בדיקת נאותות

SZ שוורץ צדקיה רואי חשבון ויועצים פיננסיים מתמחים בבדיקת נאותות חשבונאית ופיננסית לעסקים.
הצוות המקצועי בפירמה SZ שוורץ צדקיה מסייע לכל אחד מהלקוחות להבין ולנהל את הסיכונים לקראת עסקאות מיזוג או רכישה, באמצעות בדיקת נאותות מעמיקה וממוקדת.
בדיקת נאותות היא תהליך במהלכו בודקים ומעריכים את תחומי הפעילויות העיקריים של עסק המיועד למיזוג/ רכישה. בדיקה זו כוללת סקירת ההיבטים הכלכליים-חשבוניים של אותו העסק וניתוח הדוחות הכספיים, על מנת לזהות את הסיכונים הקיימים, כנגד הפוטנציאל העתידי עבור הרוכשים.
תהליך הבדיקה מתרחש עם הסכמת הצדדים על עיקר התנאים המרכזיים בעסקה.
בדיקת הנאותות מספקת למשקיעים מידע בנוגע לנכסים ולהתחייבויות אותם הוא מתכנן לרכוש, ובוחנת האם הרכישה תשרת את אסטרטגיית ההשקעה שלו.

במסגרת בדיקת הנאותות נבחנים הקריטריונים הבאים:

  • בחינת קריטריונים מהותיים להצלחת העסק.
  • בדיקת אמינות נתונים היסטוריים.
  • בדיקת סיכונים פיננסיים ותפעוליים.
  • בדיקת סבירות תחזיות פיננסיות.
  • ניתוח הדוחות הכספיים של העסק.
  • בדיקת איתנות פיננסית של העסק.
  • בחינת מערך מכירות, שיווק ואסטרטגיה עסקית.
  • הערכת רמת הניהול בעסק ואיכות הצוות הניהולי.
  • סקירת היבטים חוקיים וחוזיים של העסק

בדיקת נאותות ממזערת את הסיכונים הקיימים ברכישת חברה עבור המשקיעים, מפני שבוחנים פרמטרים מהותיים.

כללי הדיווח החשבונאיים משתנים ממדינה למדינה, וכך גם רמת הפיקוח. משקיעים צריכים להתייחס גם לחוקים והתקנות המקומיים, אשר עשויים להשליך על כדאיות הרכישה. כמו כן, ישנם קריטריונים שונים בין מדינות בנוגע לנהלים החלים על חברות פרטיות לבין נהלים החלים על חברות ציבוריות.

צוות המומחים של SZ שוורץ צדקיה מסייע ללקוחות בביצוע בדיקת נאותות פיננסית וחשבונאית לקראת עסקאות מיזוג/ רכישה. באמצעות הידע הנרחב והניסיון העשיר של הצוות, יש באפשרותנו לגשר על פערי המידע וכתוצאה מכך למזער את הסיכונים עבור המשקיע. נוסף על כך, חברותנו ברשת Allinial Global מאפשרת לנו לקבל מידע וסיוע כמעט בכל מדינה בעולם. החברות ברשת תורמת למשקיעים ישראליים יתרון משמעותי בעת ביצוע בדיקת נאותות.

Allinial Global היא רשת בינלאומית המאגדת למעלה מ-200 פירמות לראיית חשבון ולייעוץ פיננסי, המייצגות למעלה מ-30 מדינות ברחבי העולם.

התקשרו שלחו הודעה