fbpx
התקשרו  +97237167675
EN  HE

ביקורת פנימית

SZ שוורץ צדקיה רואי חשבון ויועצים פיננסיים, מתמחים במתן שירותי ביקורת פנימית לכל סוגי העסקים.
הפירמה SZ שוורץ צדקיה מציעה שירותי ביקורת פנימית, על מנת לסייע ללקוחות בתהליך בחינת התנהלות היחידות הפועלות בעסקיהם. שירותי הביקורת הפנימית ניתנים ע״י הצוות המקצועי של הפירמה, אשר לכל אחד מחברי הצוות ידע ניסיון עשירים בתחומי: ראיית החשבון, הביקורת הפנימית, הייעוץ והניהול הפיננסי. הביקורת הפנימית מבוצעת בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק הביקורת הפנימית, חוק העמותות, תקני הביקורת הבינלאומיים, וכן בכפוף ובהתאם לחוקים ולהוראות החקיקה הרלוונטיים החלים באופן ספציפי על העסק של הלקוח המבוקר.

ביקורת פנימית מהווה כלי ניהולי חשוב, אשר ביצועה נועד כדי לבחון את התנהלות היחידות השונות בארגון, ועל מנת להציע דרכים לשיפור איכות התפעול והניהול של התהליכים השונים, במטרה להוביל למימוש משאבי הארגון בצורה המירבית.

בשנים האחרונות, הביקורת הפנימית הפכה לחשובה ביותר בתפקוד הנאות של כל ארגון ניכר כי בעלי ומנהלי עסקים מבינים את חשיבותה ואת קיומה של ביקורת פנימית מתקדמת ואפקטיבית.

כחלק מתהליך הביקורת, הצוות המקצועי של SZ שוורץ צדקיה, נדרש לבחון מגוון שאלות, כגון: האם המטרות, היעדים והמדיניות שהוגדרו ע״י הנהלת העסק מושגים בצורה יעילה, האם הפעולות מתבצעות ע״פ כללי ניהול ומנהל תקין, תוך הקפדה על הוראות החוק, ובמסגרת הרלוונטית, האם תזרים המזומנים והתקציב מנוהלים כראוי ועוד.

בחינה מקצועית ומעמיקה של פעולות העסקים ע״י מבקר פנימי אובייקטיבי ובלתי תלוי, תורמת לעסק ולהנהלתו להניע בחינה של דפוסי חשיבה ועשייה חדשים בנוגע לקיום המדיניות וההחלטות שהתקבלו, כן להצביע על דרך הפעולה הראויה להמשך.
הצוות המקצועי של הפירמה מלווה כל אחד מלקוחות הפירמה באופן שוטף ונותן לכל לקוח שירות מקצועי מלא ברמה הגבוהה ביותר.

 

התקשרו שלחו הודעה