fbpx
התקשרו  +97237167675
EN  HE

הלוואות בערבות המדינה

רואי החשבון והיועצים הפיננסיים בSZ שוורץ צדקיה, מתמחים במתן סיוע לגיוס הלוואות בערבות המדינה.
כל עסק מכל תחום פעילות בישראל יכול להגיש בקשה ולגייס הלוואה בערבות המדינה מהקרן לעסקים קטנים. הקרן מחלקת את כלל העסקים הקטנים והבינוניים, אשר פונים אליה לגיוס הלוואה בערבות המדינה לשישה תחומי פעילות מרכזיים: בינוי, תעשייה, מסחר, שירותים ותיירות.

סיוע של הלוואות לעסקים בערבות המדינה מותנה בכך שהעסק מוגדר כקטן, או בינוני, ואינו מחזיק בחובות כלפי המדינה, או כלפי בנקים. ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים ואטרקטיביים במיוחד ובערבות המדינה.
כל תנאי הסף הנדרשים נמצאים באתר הגוף המתאם מטעם המדינה ונבחנים על ידנו.

במידה שאחד מלקוחותינו מעוניין להרחיב את העסק שלו, או בעל רעיון למיזם כלשהו אותו הוא מעוניין להוציא אל הפועל, אך אין ברשותו את ההון הדרוש לכך, אנו בSZ שוורץ צדקיה, מסייעים ללקוחותינו לבחון מהו סוג ההלוואה המתאים להם ביותר, ולהגיש בקשה בהתאם.

במסגרת התהליך:

הצוות המקצועי בפירמה SZ שוורץ צדקיה פועל לניתוח נתוני הלקוח ובוחן האם הלקוח עומד בתנאים הנדרשים לבקשת ההלוואה.
לאחר שנמצא כי העסק זכאי לגייס הלוואה בערבות המדינה, עליו להתחיל את תהליך הבחינה של הקרן להלוואות בערבות המדינה. על העסק להגיש תכנית עסקית בהתאם לדרישת הקרן, אותה צוות המומחים מסייע לבנות, על מנת שהגוף המתאם מטעם המדינה יבחן את בקשת העסק ויעניק לו המלצה חיובית, או שלילית, בהתאם להחלטתו. חשוב לציין כי גיוס הלוואות בערבות המדינה בישראל מותנה בקבלת המלצה חיובית מהגוף המתאם של הקרן.

הצוות המקצועי שלנו, בקיא בתנאים ובדרישות הקרן, בעל ניסיון עשיר והתמחות בייעוץ ובסיוע בקבלת הלוואה מטעם הקרן. כמו כן, אנו מעניקים ליווי אישי וצמוד בכל שלבי הדרך עד לקבלת ההלוואה המבוקשת, ובדיווחים שוטפים עם קבלת ההלוואה.

 

התקשרו שלחו הודעה